Pokuta

RACHUNEK SUMIENIA PROPONOWANY, JAKO POMOC DLA DOROSŁYCH
(przygotowany przez księdza proboszcza Marcina Węcławskiego)


Zacznij od prostej modlitwy: Boże mój, ja wierzę w Ciebie, ufam Ci i chcę Cię miłować. Ty mnie widzisz, Ty mnie słyszysz, Ty znasz najlepiej moje życie, wiesz wszystko o mnie. Zmiłuj się nade mną!

Proś Ducha Świętego o światło, byś umiał spojrzeć na swoje życie w prawdzie. Powiedz: Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj Swej potędze. Przyjdź, światłości sumień!

Pytania wprowadzające:
Kiedy byłeś ostatnio u spowiedzi świętej? Czy była to dobra spowiedź? Czy odprawiłeś zadaną pokutę? Czy niczego nie przemilczałeś?

Twoje odniesienie do Boga:
Twoje odniesienie do bliźnich i samego siebie:
Żaden "gotowy" rachunek sumienia, nawet obszerniejszy od tego, który masz teraz w ręce, nie zastąpi do końca Twego osobistego, indywidualnego zastanowienia się nad sobą: po co ja w ogóle żyję? Co jest dla mnie w życiu najważniejsze? Który z grzechów najbardziej i najczęściej oddala mnie od Boga?

Żal za grzechy
Spójrz na Krzyż Jezusa. To także Twoje grzechy stały się przyczyną Jego męki. Powiedz:
Jezu, przebacz! Jezu, żałuję! Chcę z Twoją pomocą kochać Ciebie i ludzi, moich braci i siostry. Zmiłuj się nade mną, nad tymi, których ja skrzywdziłem i tymi, którzy mnie skrzywdzili, doprowadź nas wszystkich do Ciebie. Maryjo, Matko moja, Ucieczko grzesznych, módl się za mną, módl się za nami.