O N.M.P. Śnieżnej

Litania do Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo - módl się za nami.
Święta Maryjo Panno Śnieżna
Święta Maryjo Dziewico Niepokalana
Święta Maryjo Pokorna Służebnico Pańska
Święta Maryjo Żywy Przybytku Słowa Wcielonego
Święta Maryjo Nowa Ewo, obiecana w raju
Święta Maryjo Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego
Święta Maryjo Idąca za Chrystusem aż do stóp Krzyża
Święta Maryjo Świeczniku ozdobiony w siedmiorakie dary Ducha Świętego
Święta Maryjo Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego
Święta Maryjo Królowo nieba i ziemi
Święta Maryjo Wzorze modlitwy i wyrzeczenia
Święta Maryjo Wspomożenie małżeństw i rodzin
Święta Maryjo Opiekunko pielgrzymów i podróżujących

Matko nasza najłaskawsza
Matko Miłosierdzia
Matko ofiarności i dobroci
Matko poświecenia i służby
Matko zsyłająca swe łaski wraz z płatkami śniegu
Matko prowadząca zagubionych w chaosie świata
Matko darząca uśmiechem swoich gości
Matko o każdej porze roku zapraszająca do siebie czcicieli
Matko udzielająca wszelkiej pomocy potrzebującym
Matko wypraszająca łask wszelkich
Matko której bezgranicznie zaufaliśmy
Matko pouczająca o Miłowaniu Boga i bliźnich
Matko wypraszająca pokój i Boże przebaczenie
Matko nawołująca do gorliwego odmawiania różańca
Matko wzywająca do czynienia pokuty
Matko umacniająca chorych i cierpiących
Matko wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
Matko otaczająca opieką wszystkich parafian
Matko roztaczająca macierzyńską opiekę nad młodzieżą i dziećmi
Matko chroniąca nas od niewiary
Matko ucząca nas prostoty i życia w prawdzie
Matko pomagająca naszej Ojczyźnie i światu całemu
Matko towarzysząca nam w pielgrzymce wiary
Matko pocieszająca strapionych i nadziejo umierających
Matko prosząca swego Syna o świętość dla nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Ojcze i Przyjacielu ludzi, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia. Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, gdzie pośród Krzyckich pól i jezior czcimy Najświętszą Maryję Pannę Śnieżną. Udziel nam i tym wszystkim, którzy powierzają się Jej Matczynej Opiece, łaski coraz większego umiłowania Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen

Procesja wokół kościoła

"Ciebie Boga Wysławiamy..."

Repozycja: Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.