Aktualności parafialne

REKOLEKCJE SZKOLNE ON-LINE

W dniu 31 marca w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim odbywać się będą rekolekcje szkolne on-line.

Plan rekolekcji:
  • 8:30 - rozpoczęcie rekolekcji dla klas I-IV - Microsoft Teams
  • 8:45 - rozpoczęcie rekolekcji dla klas VI-VIII - Microsoft Teams
  • 9:00 - przesłanie materiałów rekolekcyjnych dla obu grup
  • 10:00 - przesłanie kolejnych materiałów
  • 11:00 - przesłanie ostatnich materiałów i podsumowanie rekolekcji

Szczegółowe informacje zostaną podane dzieciom podczas spotkania rozpoczynającego ten dzień.

Serdecznie zapraszam
Katecheta Tomasz Dyba


APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii.

W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie iłosiernemu Bogu.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i ransmisje medialne.

Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,54).