Aktualności parafialne

Transmisja Mszy Św. z Naszej parafii na żywo będzie o godz. 10.00 na stronie internetowej: wlopi.pl.W Archidiecezji Poznańskiej obowiązuje dekret ws. koronawirusa.

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do 29 marca jest udzielona następującym wiernym:

  • osobom w podeszłym wieku,
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne.


NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ W ZNAKU IKONY JASNOGÓRSKIEJ
Parafia pw. NMP Śnieżnej w Krzycku Małym
01-02.10.2019
Zobacz galerię zdjęć.